Gebelikte Tehlikeli Durumlar

 

hamle_145201299

–  Rh Uyuşmazlığı

–  Röntgen

–  İlaç kullanımı

–  Sigara ve alkol kullanımı

– Annenin yaşı ve doğum sayısı

– Gebelik süresinin uzaması (sürmatürasyon)

– Erken doğum (preterm doğum)

– Gebelikte kanama

 Rh Uyuşmazlığı

Rh faktörü, kanda alyuvarlarda bulunan bir maddedir. İnsanların %85’nin kanında bulunur.Bu duruma Rh(+),bulunmamasına Rh(-)denir.Her iki durum da normaldir. Annenin kanı Rh (-), babanın kanı Rh (+) olduğu durumlarda, fetüsün Rh (+) olması sonucunda uyuşmazlık ortaya çıkar. Fetüsün kanının annenin kanı ile temas etmesi sonucu, annenin kanındaki antikorlar fetüsün alyuvarlarını parçalar.Bebekte alyuvarlar parçalanması nedeniyle doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde (patolojik) sarılık ortaya çıkar. Uyuşmazlık sonucu gerekli tedbirler alınmazsa fetüs doğumdan önce yada doğumdan sonra ilk yedi gün içinde ölebilir yada sakat kalabilir.Böyle durumlarda  bebeğin kanı hemen değiştirilmelidir.

 

Rh (-) kadın ve Rh (+) erkek olan eşler  için rutin olarak gebeliğin ilk aylarından itibaren gebenin kanı incelenmeli, kanında antikor olup olmadığı saptanmalıdır. Annenin kanında antikorların oluşması için çocuğun kanının annenin kanına karışmış olması gerekir. Bu bakımdan çok defa ilk gebeliklerde bir kan uyuşmazlığı tehlikesinin mevcut olmadığı bilinir.  Günümüzde   Rh   uyuşmazlığı   olan   eşlerde,   kadını   gebeliğinden   önce   anti-D gamaglobin  yapılarak uyuşmazlığın  ortaya  çıkması  önlenmektedir.  Gebelik sırasında Rh uyuşmazlığı tespit edilirse anneye doğumdan hemen sonra yapılan iğne ile (anti-Dimmune globilin) gelecek gebeliklerde problemle karşılaşılmaz.

Röntgen

Gebelik  süresi  içerisinde  gebe  kadının  vücuduna  uygulanan  röntgen  (X)  ışınları bebekte çok önemli problemlere neden olabilir.Tüm gebelik boyunca röntgen ışınlarına maruz kalma,bebekte şekil bozukluğu,sakatlık zekâ geriliği gibi olumsuz durumlara neden olabilir.Bu nedenle gebe olanlar ve gebelik şüphesi olanların röntgen çektirmemesi, röntgen çekilen ortamlara girmemesi doğacak bebeğin sağlığı açısından çok önemlidir.

İlaç Kullanımı  

Gebelik esnasında ilaçlar plasenta aracılığıyla fetüse geçerek onu değişik şekilde etkiler.  Özellikle ilk üç ay içinde kesinlikle doktora danışmadan hiçbir ilaç alınmaması gerekir.Organ oluşumu  döneminde alınan ilaçlar bebekte sakatlıklara neden olur.

Sigara ve Alkol Kullanımı

Gebelikte sigara içme bebeği olumsuz etkiler.Hatta sigara içilen ortamlarda bulunma (pasif içicilik ) da aynı etkiye yol açar.  Sigara içindeki zararlı maddeler,  plasenta yoluyla bebeğe geçer. Erken doğuma,düşük ağırlıklı doğuma neden olur. Alkol de aşırı miktarda alındığında dolaşım yoluyla bebeğe geçerek zararlı etkiler yapar.

Sigara ve alkol kullanan kadınların gebelik süresinde bu alışkanlıklarını bırakması bebeğin e annenin sağlığı açısından önemlidir.

AnneninYaĢıveDoğumSayısı

Bir kadının hem bebeğin sağlığı hem kendi sağlığı açısından güvenli, sağlıklı doğum yapacağı yaşlar 18-35 yaşları arasıdır.18 yaşından önce kendi fizyolojik gelişmesini tamamlama durumundadır. 18 yaşından küçük ve 35 yaşından büyük gebeler doktor tarafından düzenli olarak izlenmeli ve doğum mutlaka hastanede yapılmalıdır.İleri yaşlarda ise gebelikle ilgili bir takım olumsuzluklar yaşanma olasılığı yüksektir (güç doğum,gebelik zehirlenmesi vb.).

Kadının bir gebelik  sonrası fizyolojik ve psikolojik olarak vücudu yıpranır.Bu yıpranmanın normale dönmesi en az 2 yıl alır. Sık doğumlar annede kansızlık,beslenme bozuklukları,  bebekte  gelişim  bozukluğu,  annede  tansiyon  yükselmesi,  erken  ve  düşük ağırlıklı doğuma bazende ölü doğuma sebep olabilir. Bubakımdan iki doğum arasında en az 2-3 yıl olması, anne  sağlığı kadar bebek sağlığı açısından da önemlidir.

Gebelik Süresinin Uzaması (Sürmatürasyon)

Gebeliğin normal süresi 40 haftadır.42 haftaya kadar gebeliğin devam etmesine uzamış gebelik,fetüsede postmatüre fetüs adı verilir. Postmatüre bebeklerin görünümü,1-3 haftalık bebeklere benzer. Bu durumun en büyük tehlikesi plasental yetmezliktir.Bu nedenle beklenen doğum tarihi geçtiğinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

 ErkenDoğum(PretermDoğum)

Gebeliğin 20. haftasından sonra ve 36.haftasından önce doğum eylemenin başlamasıdır.   Hamileliğin   28-37.   haftaları   arasında   olan   doğumlar   “erken   doğum” “prematüre  doğum”  adını  alır.  Nedenleri;  uterusun  şekil   bozukluğu,  çoğul  gebelikler, annenin beslenme bozukluğu,anemi,doğum öncesi kanamalar, aşırı yorgunluk,sigara içme, annenin karnına dıştan travma olmasıdır. Erken doğan bebekler enfeksiyonlara karşı korunmak için kuvöze alınır.

Gebelikte Kanama

Normalde gebelik süresince hiç kanama olmaz.Kanama olması anormal bir durumdur ve tehlikelidir. Gebeliğin ilk yarısında görülen kanamaların nedenleri düşük,dış gebelik, serviks yada vajinadaki yaralardır.Gebeliğin son aylarında görülen kanamalar plasentayla ilgili bozuklardan kaynaklanır,bazılarınında sebebi bilinmez.Gebelikte kanama olduğu durumlarda hemen doktora başvurulmalıdır.

 

 

Check Also

Anne sütü arttıran Süt Şelalesi

IMG_8455   Anne sütünü Arttırmak için yapılan en önemli şey bol bol emzirmektir, en başta …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir