Ana Sayfa / Emzirme / Çalışan Annelerin Emzirme Sürecinde Yaşadıkları

Çalışan Annelerin Emzirme Sürecinde Yaşadıkları

Çalışan Annelerin Emzirme Sürecinde Yaşadıkları
Çalışan Annelerin Emzirme Sürecinde Yaşadıkları

Çalışan anneler, gerek bilgi eksikliği, gerekse çalışma koşulları nedeniyle, emzirme sorunları yaşamakta ve erken dönemde Anne Sütü vermeyi bırakmaktadır. Anne erken işe başladığında ve değişen beslenme düzeni nedeniyle bebekler emmeyi reddedebilmektedir .

Çalışan annelerin bebeklerini kendi sütleriyle beslemeye devam edebilmeleri için işyeri koşullarının uygunluğu olması, kreş, sosyal destek ve annelik hakları ile ilgili uygulamaların yeterliliği temel gereksinimlerdir . Ülkemizde, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK)’nun KESK üyesi beş bin çalışan kadın üzerinde yaptığı bir araştırmada, çalışan kadınların ancak % 21’inin, işyerinde emzirme veya süt verme olanağına sahip olduğu saptanmıştır . Kadın Sorunları Genel Müdürlüğü’nün bir araştırmasına göre çalışan kadınların yalnızca % 9.2’si altı yaşından küçük çocukları için kurumsal bakım hizmetinden yararlanabilmektedir. Başka araştırmalar da bu haklarla ilgili yetersizlikleri ülkemizde olduğu gibi başka yerlerde de sergileyen benzer sonuçlara ulaşmıştır.

Çalışma yasaları da bebeklerin emzirilmeleri önünde bir engel oluşturabilmekte ya da çalışan kadınlar, annelik haklarını kullanmada sorun yaşayabilmektedir. Yıllar boyunca, ev dışında çalışan kadınların çocuklarına mama verme dışında bir seçenekleri bulunmadığı yolunda yanlış bir varsayım benimsenmiştir. Oysa toplumun genel bir sorumluluğu olarak, çalışan kadınlara çocuklarını emzirebilme olanağı tanınmalıdır .Hedeflenmiştir.

Daha önceki yasada, doğum öncesi işçilerde altı, memurlarda üç, doğum sonrası her iki kesimde de altı hafta, olan ücretli izin süresi; doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olacak şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, doğum sonu altı haftalık ücretli izinden sonra, altı ay boyunca günde bir buçuk saat olan süt izni süresi, bebek 12 aylık oluncaya kadar günde bir buçuk saate çıkarılmıştır. Anne isterse doğum sonu ücretli izin bitiminde 12 ay ücretsiz izin alma hakkına da sahiptir .

Emzirme, bebeğin anne sütü ile beslenmesi, anne ile bebeğin birlikteliği, kadın ve çocuk sağlığını yakından ilgilendiren konulardır. Annenin emzirme hakkı ile çocuğun annesinin sütü ile beslenme hakkı, yaşamını sağlıkla sürdürebilmek için çalışma yaşamında bulunan insanların haklarıyla çelişmemelidir.

Ülkemizde her dört kadından birinin (% 26.6) çalışma yaşamında olması ve giderek bu sayının artacağı da göz önünde bulundurulduğunda bu konular, aynı zamanda temel toplum sağlığı sorunlarından biri olarak ele alınmalıdır .Çalışan kadınlar toplumdaki konumlarına bağlı olarak, öncü, bilgiyi yayıcı, paylaşımcı ve örnek olabilmektedirler. Ayrıca, kadınlar arasında bilgi ve hizmetlere daha kolay ulaşabilen kesimi oluşturmaktadır.

Çalışan annelerin emzirmesinin desteklenmesi, emzirmenin olumlu etkilerinin topluma yayılmasını kolaylayacaktır.

 

Kaynak; http://www.journalagent.com/cocuk/pdfs/CD_8_4_221_234.pdf

 

Check Also

Bebekli Tatile Hazırlıklar

    Havalar ısınmaya başladıkça yaz için tatil planlarına başlıyoruz.  Tatil planları için bebeğimiz yoksa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir