ANNELERİN GURURLU SPONSORU P&G

 

 

 

 

TopluGorsel      Taha_ve_Annesi

 

”TEŞEKKÜRLER ANNE” KAMPANYASI ile DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE SPORCULARI ve ANNELERİNİ DESTEKLİYOR

Prima, Ariel, Gillette, Fairy ve Head & Shoulders gibi markaları bünyesinde barındıran P&G (Procter & Gamble), 179 yıldır önde gelen markaları ile insanların yaşamlarını iyileştirmek için çalışıyor. Spor yoluyla yaşamları iyileştirebilmek için de 2010 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile geniş çaplı bir ortaklığa imza attı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’yle yürüttüğü global ortaklık çerçevesinde şirket tarihinin en büyük projesi olan “Teşekkürler Anne” kampanyasını başlatan P&G, Olimpiyat Oyunları’nda sporcuları ve annelerini destekliyor.

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda dünya çapında birçok sporcu ve annesine sponsor olan P&G, Türkiye’de Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda yarışacak olan Milli Güreşçi Taha Akgül ile annesi Gülbahar Akgül’ün sponsoru oldu. 5-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda P&G, Akgül ailesini dünyada sponsor olduğu diğer sporcular ve anneleriyle beraber P&G Aile Evi’nde ağırlayacak.

Teşekkürler Anne, Olimpiyat Oyunları’na annelerin gözünden bakıyor

Annelerin Gururlu Sponsoru P&G, yaşamın her anında annelerin ne kadar güçlü kalabildiğinden ve daima çocuklarına güç verdiğinden hareketle başlattığı Teşekkürler Anne kampanyasıyla Olimpiyat Oyunları sponsorluğuna farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Sadece Olimpiyat sporcularının değil, tüm Annelerin Gururlu Sponsoru olan P&G, Olimpiyat Oyunları’na annelerin gözünden bakıyor.

Teşekkürler Anne kampanyası, 2012 yılında çocuklarının hayallerine ulaşabilmesi için çabalayan annelerin özverisini anlatan “Dünyanın En Zor Ama En Güzel İşi” (Best Job) reklam filmi ile başladı. 2014 yılında annelerin zor anlarda çocuklarını destekledikleri ve onları düştüklerinde ayağa kaldırdıkları birçok anı gösteren “Onları Ayağa Kaldır” (Pick Them Back Up) filmi ile devam etti. Bu yıl ise annenin gücünün çocuğunun güçlüklerin üstesinden gelmesinde ne kadar etkili olduğunu anlatan “Güçlü” (Strong) filmi ile devam ediyor.

P&G annelere kulak veriyor, öğrendiklerini ürün geliştirme süreçlerine dahil ediyor

P&G her yıl 180’den fazla ülkede milyonlarca anne ile bir araya gelerek onları dinliyor ve onlardan çok şey öğreniyor. Bu öğrendiklerini ürün geliştirme ve inovasyon süreçlerine entegre ederek tüketicilerine en iyisini sunmak için çalışıyor.

P&G, “Teşekkürler Anne” kampanyası kapsamında Rio 2016 Olimpiyat Oyunları dönemine yönelik “Güçlü” reklam filmini hazırlamadan önce özel bir araştırmaya imza attı ve bu araştırma sonucunda “Global Anne Raporu”nu oluşturdu. Global Anne Raporu, kadınların anne olduktan sonra daha önce hissetmedikleri güçlü olma duygusunu hissetmeye başladıklarını ortaya koyuyor.

P&G’nin GLOBAL ANNE RAPORU / GLOBAL MOM REPORT

Dünya genelinde 18 yaş üzerinde olan ve 16 yaşından küçük en az bir çocuğu bulunan 14, 899 anne arasında gerçekleştirilen global anne araştırması olan Global Anne Raporu (Global Mom Report) annelikle ilgili genel olarak kabul edilen bilgileri sorguluyor. Araştırmanın ortaya koyduğu dikkat çekici sonuçlar şöyle:

Annelerin %64’ü anneliğin geçmişe göre daha karmaşık olduğunu düşünüyor.

Annelerin karşılaştıkları güçlüklerin bir kısmı, ev içinde ve dışında farklı görevler üstlenmekten, gün boyu pek çok sorumluluğu aynı anda idare etmekten kaynaklanıyor.

o Annelerin sorumlulukları arasında çocuk bakımı (%82) ve ev düzenini sağlama (%76) nın dışında sorumluluklar da bulunuyor. Annelerin %57’si kendi bütçelerini/hanenin finansal giderlerini sağlamaktan, %50’si ise aile, arkadaş ve akraba ilişkilerini sürdürmekten sorumlu olduklarını söylüyor.

o Annelerin üçte biri (%33) hanelerinin asıl gelir sahibi olduklarını, %19’u ise kendi anne-babasına veya eşinin anne-babasına bakmaktan sorumlu olduğunu dile getiriyor.

Annelerin birçoğu anne olduktan sonra duygusal açıdan tahmin ettiklerinden daha güçlü olmayı öğrendiklerini dile getiriyor.

o Annelerin neredeyse hepsi (%97), anneliğin duygusal anlamda daha güçlü olmayı gerektireceğini önceden tahmin etmiyordu.

o Annelerin %54’ü, annelikle birlikte normalde olduğundan daha yoğun duygusal anlamda güce ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar.

o Annelerin %53’ü annelikle birlikte organizasyon becerisini, %51’i ise anlayış/empati kabiliyetlerini geliştirmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

o Annelerin sadece %3’ü anneliğin getireceği tüm yükleri doğru tahmin ederek herhangi bir kişisel özelliklerini geliştirmek zorunda kalmadıklarını açıklıyor.

Anneler birçok işi aynı anda idare etmek zorunda kalsa da, çoğunluğu çok sayıdaki gündelik sorumlulukları iyi/çok iyi başardıklarını düşünüyor. Annelerin oranlarına göre başarılı olduklarını düşündükleri alanlar şunlar:

o Çocukların bakımından birinci derecede sorumlu olma (%81)

o Kişisel/hane bütçelerini idare etme (%67)

o Geçim sağlama (%64)

o Evin bakımı (%62)

o Aile ve arkadaşlarla ilişkilerin sürdürülmesi (%62)

Annelerin büyük çoğunluğu (%86) çocuklarının birlikte olmasalar bile annelerinin kendileriyle birlikte olduğunu hissetmelerini istiyor.

o Üç anneden ikisi (%67), çocuklarının gündelik bakımının tüm yönlerini üstlenerek büyük bir yük almaktansa, çocuklarına iyi örnek oluşturmanın daha önemli olduğunu düşünüyor.

o Beş anneden üçü (%63), kültürel değerleri ve aile geleneklerini yeni nesillere iletmekte asli sorumlulukları olduğunu hissediyor. Bu kişilere göre annelerin sorumluluğu, eşlerinden de (%51), anne/babalarından da (%45), kardeş ve büyükanne/büyükbaba gibi kişilerden de (%18) fazla.

o Annelerin çocukları tarafından kazanılmasını en önemsediği değerlerin değişkenlik göstermesi, çocuk yetiştirmenin geniş sorumluluk yelpazesini yansıtıyor. En önemli bulunan değerler:

* Dürüstlük (%41)

* Duygusal açıdan güçlü olma (%32)

* Açık fikirlilik (%29)

* Sabır (%28)

* Çalışkanlık (%27)

* Azim (%26)

Anneler ne zaman yardım isteyeceklerini de biliyorlar ve birçoğu kontrolü kısmen devretmenin, gündelik hayata düzen getirdiğini söylüyor.

o Annelerin çoğunluğu (%55), çocukları olduktan sonra yardım kabul etmeye istekli olmasa da, çocuk bakımında bir yardımcı olmasının faydasını sonradan gördüklerini dile getiriyor.

o Üç anneden ikisi (%66) başkalarından destek ve yardım aldıklarında hayatın daha dengeli olduğunu söylerken, daha da fazlası (%72) yoğun bir haftada kendilerine zaman ayırabildiklerinde daha iyi annelik yaptıklarını hissediyor.

o Ayrıca beş anneden üçü (%61), başkalarından yardım kabul etmek sayesinde anneliğin en önemli kısımlarına daha iyi odaklanabildiklerini söylüyor.

“Bakıma yardımcı” kişilerin kabul edilmesi sayesinde annelik paradigması çocuğun asıl bakıcılığı olmaktan çıkıp bir bakıcılar grubunun koordinatörlüğü ve liderliğine dönüşüyor.

o Bugün annelerin yarıdan fazlasının (%54) yanında, çocuklarının bakımına yardım eden en az bir kişi var.

o Annelik konusunda tavsiye arayan annelerin sıklıkla başvurdukları kişiler arasında kendi anneleri (%47), eşleri (%43) ve arkadaşları (%37) var. Annelerin sadece onda biri (%10) annelik tavsiyeleri konusunda başka kaynak aramıyor.

o Anneler başkalarından yardım almalarına rağmen annelik görevlerinde kendilerine güveniyor. Yardım alan annelerin beşte dördü (%81) hala ailelerinin lideri olduklarını düşünüyor.

Teknoloji hayatımızın giderek büyüyen bir parçası haline geliyor. İnternet sayesinde bilgiler birkaç tık ötede olsa da anneler, çocuk bakımı konusunda kendi ailelerine ve aile geleneklerine başvuruyor.

o Annelik tavsiyeleri konusunda bir numaralı kaynağın annenin kendi annesi (%47) olması, anında ulaşılabilen bilgilerin kuşaklar boyu genişleyen annelik bilgisinin gölgesinde kaldığını gösteriyor.

o Bununla birlikte on anneden üçü (%31) annelik tavsiyeleri konusunda arama motorlarını kullanırken, onda biri sosyal medyadan (%12), sohbet odaları/forumlardan (%11) ve bloglardan (%9) yararlanıyor.

 

 

Check Also

Emzirme sürecinde size neler gerekir?

    EMZİRME sürecinde size neler gerekiyor? Sorunun cevabı bebek ve anne , tabii ki …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir