Ana Sayfa / Bebek Bakımı / 2 Yaş Çocuk Gelişiminde Annelere Tavsiyeler

2 Yaş Çocuk Gelişiminde Annelere Tavsiyeler

image
Çocuğun emeklemeye başlamasıyla birlikte, birinci yaş sınırından itibaren çevreyle ilişkileri de yeni boyutlar kazanılır. Emekleyen çocuk, kazandığı hareket yeteneğiyle çevresini keşfe koyulur. Tercih ettiği eliyle nesnelere uzanır. Onlara dokunur, yoklar, düşürür, atar. Yaptığı işlemlerin sonucunu inceler.
Dokuzuncuyla, on dördüncü aylardan itibaren çocukların genellikle yürümeye başladıkları görülür. Yürüyen çocuk artık daha geniş bir-çevreye sahiptir. Ellerini de daha serbest olarak kullanabilir. Boyunun yettiği, elinin erdiği her şeye dokunur, kavrar, inceler. Her yeri karıştırır. Devirir, dağıtır, yırtar, döker, atar, kırar.
On üçüncü ayda emeklemeyle merdiven tırmanabilen çocuk, on sekizinci ayda elinden tutularak yardım edilirse yürüyerek merdiven çıkabilir. Bu işi tek başına yapabilmesi içinse yirmi dört aylık olması gerekir.
On sekizinci aydan başlanarak çocuk üzerindeki idrar ve dışkı denetimi baskısı artırılır. Çocukların bu gereksinimlerini gündüz görme alışkanlığının kazandırılması üzerinde durulur.
• İki yaşındaki çocuk artık bebeklikten çıkmıştır. İdrar ve dışkı denetimini yapabilmektedir. Güle güle, gel, ver, anne, baba, su gibi sözcükleri kullanmaya başlamıştır ama sosyal alışkanlıklar açısından geri sayılabilir. Hâlâ başkalarından çok kendisiyle ilgilidir. Oyunlarında yalnızlığı tercih eder. Daima kendi istekleri yönünde davranılmasını ister. Engellenmeye, kısıtlanmaya tahammülsüzdür. Otoriteye boyun eğmek istemez, öfkelenir, direnç gösterir, karşı koyar.
• 2 Yaşındaki çocuğun bulunduğu dönem özerklik dönemidir. Kendini evrenin odağı olarak gördüğü, her şeyin kendi için var olduğunu düşündüğü, isteklerinde sınır tanımayan egosantrik bir görüşe sahip olduğu için bağımsız davranma eğilimindedir. Kural bilmez, yasak tanımaz. Bu da çatışmalara neden olur. Ancak onun amacı karşı koymak veya zarar vermek değildir. Bu onun doğasıdır. Yaşamı tanıma ve uyum sağlama çabasıdır.
• 2 Yaşındaki çocuk; istekleri, eğilimleri doğrultusunda girişimlerde bulunacak, kendi. olanaklarını, kendi gücünü, çevrenin güç ve olanaklarıyla tartıp karşılaştırarak, araştırarak başaracaktır. Kaldı ki aynı dönemde yetişkinlerin davranışlarını taklide çalışması, bunu, örnek göz önünde olmadığı zamanlarda dahi sürdürmesi, tüm özerk eğilimlere karşın sosyalleşme eğiliminin bulunduğunu göstermektedir.
• 2 yaş içinde bulunan çocuk, anneye aşırı derecede bağlıdır. Ona sarılmaktan hoşlanmakta ve sürekli birlikte olmak istemektedir. Baba da sevilen ve paylaşılmayan bir varlıktır. Buna karşın yaşça küçük kardeşlerden pek hoşlanmaz. isteklerine karşı gelinmesinden haz etmez. Başka çocuklarla da geçimsizdir. Oyuncaklarını paylaşmaz. Güçlü bir sahip olma eğilimi gösterir.
• İki yaşındaki çocuk, çevresine büyük bir etkinlikle açılır. Bu açılma oldukça beceriksiz, bilinçsiz, el yordamıyla yapılan bir açılmadır. Bu çağ içindeki ”çocuğun davranışları, evde pek büyük sakıncalar doğurur. Duvarlar çizilir, eşyalar yıpranır, lekelenir, kırılır bozulur. Anne ve baba, çocuğun bu etkinliklerine genellikle kısıtlamalar koyar. Yasaklar, cezalar, azar ve öfke; birer önlem olarak çocuğun önünde sıralanır. Oysa çocuğun bu baskıları anlaması olanaksızdır. O, sadece korkar ve siner ancak kavrayamaz. Çünkü bu etkinlikler onun için yemek içmek kadar doğaldır ve gereklidir. Böyle davranmak yerine, anne ve babanın, uygun ortam ve koşulları hazırlayarak, atılması gereken bu adımı atmada, deneyimleri geçirmede çocuğa yardımcı olmaları daha olumlu bir davranıştır. Çünkü çocuk, yetişkin oluncaya değin geçireceği gelişim içinde bu deneylere şiddetle muhtaçtır. Davranışlarına konulacak kısıtlamalar, verilecek cezalar, anne ve babasıyla içine düşeceği çatışma, onda psişik bazı bunalımların doğmasına yol açar. Diğer taraftan geçireceği deneylerdeki eksiklikler de, ileride, beceri ve yeteneklerde eksiklikler hâlinde kendilerini gösterir.
AlimAnne.com blog yazarı bu yazıyı sizler için yazdı sizler için yazdı…. Yazarının anne bloğunun adresi http://www.alimanne.com/ 2 Yaş Çocuk Gelişiminde Annelere Tavsiyeler konulu yazımızın sizlere ışık tutması dileğiyle…

Check Also

Yenidoğan Bebeklerin Cilt Bakımı Ve İpuçları

YENİDOĞAN BEBEKLERİN CİLT BAKIMI VE İPUÇLARI   Bebekler doğduklarında pamuk gibi ciltleri vardır. Ama çok …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir