Onkim Kordon Kanı Saklama

 


Öncelikle Bebeğinizi Sağlıkla Kucağınıza almanızı dileriz,

ONKİM, İTÜ Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde, her türlü doku ve hücre üzerinde AR-GE çalışmaları yapabilecek şekilde kurulmuştur. Tesisimiz, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kanun ve yönetmeliklerine, Uluslararası birçok kalite ve akreditasyon kriterlerine uygun şekilde planlanmıştır.

ICCE tarafından HVAC ve LAF validasyon sertifikası ile GMP koşullarından HVAC tescil edildiği laboratuvarımız tüm Türkiye’ye hizmet verebilecek kapasite ve altyapıyı sahip bulunmaktadır.

Onkim bir Demet Sabancı ÇETİNDOĞAN kuruluşudur.

Yine Türkiye’de kordon kanının saklanması ile ilgili tüm süreçlerin müşteri adına sigorta teminatı altına alınması hizmeti de, ONKİM tarafından verilmektedir.

Kordon Kanı Nedir?

Kordon kanı, bebek doğduktan sonra plasenta tarafındaki göbek kordonu içinde kalan kandır.

Kordon Kanı Ne Amaçla Saklanır?

Kordon kanında kan yapıcı kök hücreler mevcuttur. Doğumdan sonra çocukluk çağı olarak adlandırılan ve yaklaşık 12-13 yaşına kadar olan dönemde görülen bazı hastalıkların oluşması halinde kullanmak için saklanmaktadır.

Bu hastalıklardan bazıları:

• Lösemi olarak anılan Kan Kanserleri
• Nöroblastoma denilen ve sinir sisteminden gelişen bir tümör
• Orak Hücre Anemisi
• Thalasemi olarak bilinen Akdeniz Anemisi
• Genel Bağışıklık Sistemi Yetmezliği vb… hastalıklardır.

Kordon Kanındaki Kök Hücrelerin Avantajları Nelerdir ?

Doğumdan hemen sonra alınan kordon kanındaki kök hücreler en temiz ve saf halde olan hücrelerdir. Çok kolaylıkla, ağrısız, sancısız alınıp saklanabilecek en kıymetli kök hücreler özelliğine sahiptirler.

Kordon kanı kök hücreleri, diğer kök hücre kaynakları ile karşılaştırıldığında oldukça gençtirler ve dondurularak saklandıklarında yaşlanma ve yıpranma süreçleri de durdurulmuş olur. Üreme hızları diğer yetişkin kök hücrelere oranla daha fazladır. Kordon kanı alınan kişi için kullanıldığında doku uyuşma sorunu yoktur (HLA uyumu).

Bebekten toplanan kordon kanı otolog yani kişinin sadece kendisi için olmakla beraber ailenin diğer fertleri için de kullanım alanına sahiptir. Doku uyuşma şansı daha fazladır. Bu özellik, aile bireyleri hatta akrabalar için bile kordon kanı nakli gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Saklanmış olan kordon kanı kök hücreleri, istenildiği takdirde herhangi bir işleme tabii tutulmadan ve beklemeden hemen kullanıma sunulabilir.
Bebeğin kordon kanının saklanması ile ihtiyaç halinde ona hemen ulaşma şansı olmaktadır.

Kordon Kanı Nasıl Alınır?

Kordon kanı, bebek doğduktan sonra kesilen göbek bağının plasenta tarafında kalan bölümünden alınır. Bebek doğduktan hemen sonra göbek kordonu bağlanır, bebek alınır ve plasentaya bağlı olan kordonun içindeki kan özel bir sistem yardımıyla pıhtılaşmayı önleyici madde içeren steril kan torbası içine toplanır. Yaklaşık 60-120 mililitre kan alınabilir. Toplanan kan 48 saat içinde kordon kanı bankası laboratuvarına gönderilir.

Toplanan Kordon Kanının Miktarı Ne Kadar Olmalıdır?

Toplanan kordon kanının en az 60 mililitre olması gereklidir.

Doğum Şekli Kordon Kanı Alımını Etkiler mi?

Hem normal doğumlarda hem de sezaryen doğumlarda toplama işlemi uygulanabilir.

Kordon Kanı Ne Kadar Süreyle Saklanabilir?
Son yıllarda 20 sene saklanan kordon kanından tedavide faydalanıldığı bildirilmiştir. Teorik olarak – 196 0C sıvı azot buharı içinde dondurulan kan ve doku ürünlerinin en az 50, hatta daha fazla saklanabileceği varsayılmaktadır.

Kordon kanı bugünkü yönetmelik gereği 12 yıla kadar saklanabilmektedir.

05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazetede belirtildiği üzere, özel kordon kanı bankalarında 12 yıllık bir saklama süresi sonunda, herhangi bir gerekçeyle saklanmasına devam edilmesi için başvurulmazsa, kordon kanı ihtiyaç duyan başka hastaların kullanımına da açık olacaktır (allojenik kullanım).

GÖBEK KORDONU

Mezenkimal Kök Hücre Nerelerde Bulunur?

Mezenkimal kök hücreler organizmada birçok yerde bulunur. Ama en çok bulunduğu yerler: kemik iliği, yağ dokusu, diş pulpası, plasenta, amniyon sıvısı ve göbek kordonudur.

Göbek Kordonu Nedir?

Göbek kordonu doğumdan hemen sonra plasenta ile birlikte atılan ve gebelik boyunca çocuğu besleyen, anneyle çocuk arasındaki tüm iletişimi sağlayan bir yapıdır. Çapı 1-2 cm, uzunluğu 10-50 cm arasında değişir. Jölemsi sert bir dokudan yapılmıştır (Wharton Jölesi).

Göbek Kordonundan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücreler Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Kemik, kıkırdak, yağ dokusu, sinir ve bağ dokusu gibi mezenkimal hücrelerinden gelişmiş doku ve organların zarar görmesi sonucu oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Organ nakillerinde vücudun yeni organı reddetmemesi için kullanımı FDA dahil tüm kurumlarca onaylanmıştır. Bunun yanı sıra, serebral palsi, otizm, çocuklardaki işitme kaybı, Tip-I diyabet ayrıca Parkinson gibi sinir sistemi harabiyeti; MS (multiple skleroz), romatoit artirit, osteogenesis imperfekta gibi oto-immün hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği düşünülmüş ve bunu araştırmak için yurt içi ve yurt dışında FDA ve EMA onaylı birçok klinik araştırma çalışmaları yapılmaktadır.

Göbek Kordon Dokusu Neden Önemlidir?

Göbek kordonu sert yapıda ve wharton jölesi olarak adlandırılan bir maddeden oluşur. İçinde 2 adet atardamar (arter) ve bir toplardamar (ven) bulunur. Wharton Jölesi Mezenkimal Kök Hücreleri (MKH) açısından zengindir.MKH’ler kemik, kas, kıkırdak, sinir, bağ dokusu için gerekli hücreleri yaparlar ve yenilenmesinde rol alırlar.

Ayrıca MKH’lerin çok önemli bir işlevi daha vardır. Bağışıklık sistemini düzenlenmesinde rol alırlar. Bu görevi salgıladıkları kimyasal maddeler aracılığıyla yaparlar.

Kan, doku ve organ nakillerinden sonra doku uyuşmazlığı hastalığı riski vardır. Vücutta doku reddi oluştuğunda çok ciddi ve ölümcül olabilen Doku Uyuşmazlığı Hastalığı meydana gelir (Graft versus Host Disease -GVHD). MKH’ler böyle hastalara verildiğinde bağışıklık sistemi üzerine olan düzenleyici etkileri ile doku reddi hastalığının ortaya çıkmasını ve şiddetini azaltıcı etki yaparlar. Günümüzde bu alanda kullanımı vardır.

İnsanlarda sonradan gelişen oto-immün hastalıklarda da araştırmalar yapılmaktadır. (Oto immün = vücudun kendi dokularına karşı yanlışlıkla geliştirdiği bağışıklık maddeleri ile oluşan hastalıklar, örneğin alerjik bazı hastalıklar).

MKH’lerle, Tip-I diyabet, romatoid artrit, multiple skleroz (MS) sistemik lupus eritematozus (SLE), osteogenesis imperfecta (cam kemik hastalığı) gibi hastalıklar yanında Serebral Palsi, Otizm, Alzheimer, Parkinson gibi nörolojik hastalıklar, kalp hastalıkları, çocuklarda görülen işitme kaybı ve rejeneratif (yenileyici) tıpta tedavi edici etkileri olup olmadığı yönünden yoğun bir şekilde araştırılmaktadır.

Kordon Kanı Bankacılığı ile ilgili en önemli belge GMP sertifikasıdır.

GMP Standardı Nedir, Neden Gereklidir?

https://onkim.com.tr/icerik_detay.php?id=297

Firmamıza ait tüm belgeleri aşağıdaki linkten görebilirsiniz.

https://onkim.com.tr/icerik_detay.php?id=85

Güvenlik Sistemi ?

Firmamız İTÜ içerisindeki güvenlik personelleri, 7/24 Kamera güvenlik sistemi, yangın güvenlik sistemleri, laboratuar güvenlik sistemleri ile donatılmıştır.

Ayrıca Bankamıza ait ünitelerin kullanımı sadece yetkili kişilere açık olup üniteye erişimi kısıtlayan özel güvenlik sistemleri bulunmaktadır. Zemin ve duvarlar antibakteriyel, kolayca temizlenebilir, yanmaz özellikte malzemeden yapılmıştır. Havalandırma ve aydınlatma uygun koşullarda sağlanır.Laboratuarımız da azot kaçağı uyarı sistemini bulunmaktadır.

Elektrik kesintilerine karşı jeneratör sistemimiz bulunmaktadır.

Yazılım ve donanım arşivdeki bilgiler 30 yıl süreyle saklanmasını mümkün kılacak biçimde düzenlenmiş olup, her türlü yedekleme güvenlik sistemleri ile bilgi güvenliği sağlanmaktadır.

Bunların dışında kordon kanını saklatmak için karar verdiğinizde sizinle aramızda yapılacak sözleşmeler içerisinde bir taahhütnamemiz bulunmaktadır.

İçeriği :

Bankanın iflası, tasfiyesinin istenmesi, kapatılması veya kendi iradesi ile faaliyetine son vermesi hallerinde, dondurulmuş olan kordon kanı, banka tarafından ailenin talep ettiği başka bir Kordon Kanı Bankasına nakledilir.

Savaş gibi olağanüstü haller hariç diğer tabii afetler ve/veya kusur nedeniyle kordon kanının kullanılamaz hale gelmesi durumunda, kordon kanı toplanmış olan çocuğun tıbbi ihtiyacının doğması halinde, bankanın yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan uygun dokunun tedariki için gerekli her türlü işlemi yapmayı ve masraflarını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

Bankamız bu taahhüdünü, uygun sigorta poliçesi ile teyit etmiştir. Deprem ve diğer tabii afetlerden oluşabilecek her türlü durumda, taahhütname içerisinde belirtilmiştir.

Kordon Kanı ve Dokusunun Teslim Alınması ve Saklanma Süreci;

Ailemiz karar verdiği takdirde adreslerine doğumda yanlarında bulundurmalarını rica ettiğimiz özel bir kit gönderiyoruz. Bebek doğar doğmaz göbek kordonu kesilir ve bağlanır. Daha sonra göbek kordonu içinde kalan bebeğe ait kan bu amaçla geliştirilmiş özel bir sistemle, özel bir torbada toplanır.

Doğum sonrasında da Kordon kanınızı veya dokunuzu temsilcilerimiz teslim alarak çalışılmak üzere laboratuvarımıza ulaştırır.

Bulaşıcı Sarılık , AİDS, Sifiliz, HepatitB (HbsAg,HCV,HIV,CMV) ve diğer bulaşıcı hastalık testlerinizin de uygun çıkması, yapılacak analizlerde %90 canlılık , 2 milyon canlı kök hücre sayısı mevcut ise kordon kanlarını yönetmeliğin de uygun gördüğü kapalı sistemde ayrıştırıp, coolmix cihazıyla +4 dereceye kadar soğutularak programlı dondurucuda -196 dereceye kadar kademeli olarak dondurmaktayız.

Kültür sonuçları çıkıncaya kadar karantina tankında saklamaya alınan Kordon kanlarımız İTÜ içerisinde yerleşik Onkim Kök Hücre Teknolojileri GMP laboratuvarında muhafaza edilmektedir.

Nakillerimiz :

 

İlk aşamada sizden sadece kit bedeli olan 500 TL ödeme alınır, sonuçlar yaklaşık bir hafta sonra belli olur. Saklanmaya müsaitse kalan tutar sizden talep edilir. Kredi kartına 5 taksit alternatifleriniz bulunmaktadır.

Karar verdiğiniz takdirde kitinizi gönderelim herhangi bir erken doğum riskine karşı önlemimizi almış oluruz.

Aklınıza takılan her türlü soru ve sorun için bana 7/24 0530 523 32 55 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,
PINAR TAPKAN
Marmara Bölge Müdürü
0530 523 32 55
pinar@onkim.com.tr

Check Also

Onkim ile Bebeğe Hazırlanıyoruz!

  Onkim ile Bebeğe Hazırlanıyoruz! Keyifli ve heyecanlı bir dönemin başındayken merak ettiğiniz ve belki …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.